ผลอย่างไร: ส่งมอบในโรงพยาบาลที่เหมาะกับเด็ก

ผลอย่างไร: ส่งมอบในโรงพยาบาลที่เหมาะกับเด็ก

โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพที่ ‘เป็นมิตรกับทารก’ ให้การสนับสนุนผู้หญิงที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยปฏิบัติตาม10 ขั้นตอนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ยังแนะนำมารดาที่ไม่สามารถหรือตัดสินใจไม่ให้นมลูกด้วยการสอนวิธีใช้นมผู้บริจาคหรือป้อนนมผงอย่างปลอดภัย

ในประเทศต่างๆ เช่น ศรีลังกาและเติร์กเมนิสถาน 

โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับทารกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้หญิงเกือบ 90% ในเติร์กเมนิสถาน และมารดาเกือบทั้งหมดในศรีลังกาให้กำเนิดในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับทารก และทั้งสองประเทศมีอัตราการให้นมลูกก่อนกำหนดสูงสิ่งที่เจ็บ: การผ่าตัดคลอดโดยไม่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อัตราการผ่าท้องคลอด (C-section) ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และในหลายประเทศ การเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกนั้นลดลงอย่างมากในทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดโดยวิธี C-sectionมารดาที่ผ่าคลอดโดยการผ่าตัดคลอดมักจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการหลังคลอด เช่น การจัดการผลกระทบของการดมยาสลบ การฟื้นตัวจากการผ่าตัด และการหาความช่วยเหลือในการอุ้มทารกอย่างปลอดภัย แต่ด้วยการ

สนับสนุนที่เหมาะสม – การฝึกอบรมผู้ดูแลการคลอดบุตร 

การวางนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมในหอผู้ป่วย และการให้บิดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ – ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่ที่คลอดโดยแผนก C สามารถถูกนำเข้าสู่เต้านมได้ภายในชั่วโมงแรกได้ผลอย่างไร: ผู้ดูแลคลอดได้รับการฝึกฝนเพื่อรองรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในรวันดา สัดส่วนการคลอดบุตรกับผู้ดูแลคลอดที่

มีทักษะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวระหว่างปี 2548 ถึง พ.ศ. 2557 

โดยการเกิดในสถานพยาบาลเกือบทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลคลอดที่มีทักษะ อัตราการให้นมแม่ในระยะเริ่มต้นยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ความก้าวหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายใหม่ที่รัฐบาลกำหนดเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลนี้รวันดามีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน 45,000 คนซึ่งให้คำปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติด้านการให้อาหารและการคลอดบุตร

อย่างปลอดภัย และในขณะที่อัตราของ C-section เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2010 ถึง 2013 การกระโดดครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก ซึ่งเป็นการค้นพบที่เผยให้เห็นถึงพลังของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

Credit :  สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ